Danskere klarer efterhånden flere og flere af deres indkøb online, da det på internettet er muligt at købe alt fra tøj og sko til madvarer og elektronikvarer. Det er dog utroligt vigtigt, at man er særligt varsom, når det gælder online shopping, da der desværre eksisterer en lang række falske hjemmesider derude, der blot er ude på at snyde dig. Hver eneste dag bliver forbrugere svindlet af disse falske hjemmesider, der foregiver sig for at være legitime sider, hvor du kan købe populære varer. Heldigvis findes der nogle gode råd til, hvordan du kan undgå disse falske hjemmesider, som du vil blive præsenteret for her i artiklen. Ved blot et par enkelte trin er det således muligt hurtigt at afsløre, hvorvidt en hjemmeside er fup eller ej.

Køb den bedste udgave af Avast sikkerhedssystem her

 

Sørg for at tænke dig godt om og brug din sunde fornuft

Det giver muligvis sig selv, men det er nok det mest vigtige råd, når det gælder online sikkerhed. Først og fremmest skal du naturligvis bruge din sunde fornuft, når du begår dig på internettet. Ofte vil de falske hjemmesider fremstå alt for urealistiske og love en masse ting, der simpelthen virker for gode til at kunne være sandt. Det kan for eksempel være, at de tilbyder eksklusive mærkevarer til priser, der er usandsynligt lave. Er det tilfældet, bør en alarmklokke med det samme ringe, og hvis du vil undgå de falske hjemmesider, er det således vigtigt, at du tænker dig godt om, inden du lader dig friste af disse usandsynlige tilbud.


Slå hjemmesiden op på Trustpilot

Udover at bruge sin sunde fornuft er det ligeledes en god idé at anvende Trustpilot, da det her typisk vil fremgå, hvis andre har haft dårlige oplevelser på den pågældende hjemmeside. I forbindelse med det er det dog også vigtigt, at du tænker dig godt om, da Trustpilot naturligvis ikke er i stand til at fange samtlige falske hjemmesider, der findes online. Det forholder sig desværre sådan, at der løbende opstår nye sider, der er ude på at snyde deres kunder, og derfor er det ikke alle disse sider, som er blevet anmeldt endnu. Ydermere findes der flere falske hjemmesider, der har overtaget domænet fra en eksisterende hjemmeside, som kan have fået gode anmeldelser, og man kan derfor ikke blindt stole på Trustpilot.

 

Undersøg webshoppens CVR-nummer

Hvis du vil undersøge, hvorvidt en hjemmeside er falsk eller ej, bør du kigge efter CVR-nummeret. I Danmark er det nemlig sådan, at samtlige virksomheder, der har ønsket om at sælge et produkt til danske forbrugere, skal være CVR-registreret, og dette nummer skal stå angivet tydeligt og klart i webshoppen. Har webshoppen således ikke et CVR-nummer, er det højst sandsynligt en falsk hjemmeside, og en alarmklokke bør derfor ringe hos dig. Herudover er det en god idé at være opmærksom på hjemmesidens domænenavn. I forbindelse med det skal du både være opmærksom på, om navnet skifter, når du klikker på enter-knappen i din browser, og om domænenavnet indeholder et velkendt brand, et specifikt produkt eller en produktserie. Er det tilfældet, er der nok tale om en falsk hjemmeside.

 

Find informationer om hjemmesidens ophavsmand

Det giver muligvis sig selv, men det er også en god idé at slå hjemmesiden op for på den måde at få information om, hvem der er ophavsmand bag siden. Det kan du gøre ved at foretage en søgning på forskellige hjemmesider, der kan fortælle dig, hvem der ejer IP-lokaliteten og således den enkelte hjemmeside. Der findes også legitime hjemmesider, der kan give oplysninger om, hvorhenne i verden den enkelte side er registreret, og ud fra denne viden kan den så vurdere, hvorvidt siden er sikker eller ej for dig at tilgå. Der burde desuden ringe en alarmklokke, såfremt hjemmesiden anvender kendte logoer. Det kan være alt fra sikkerhedssystemslogoer til kreditkortlogoer. Sådanne logoer skaber troværdighed hos forbrugeren, og det er de falske hjemmesider udmærket klar over, hvorfor de benytter sig af disse i stor stil. Du skal således være kritisk på trods af, at hjemmesiden umiddelbart fremstår professionel.

 

Vær opmærksom på e-mærket

Et andet troværdighedsskabende logo er e-mærket, som mange danskere opfatter som værende legitimt. Det forholder sig da også sådan, at e-mærket normalt er garanti for, at du er i gang med at foretage en sikker handel. Dog er logoet ikke en garanti i sig selv, hvorfor du ligeledes her bør være særligt opmærksom. Det er nemt for falske hjemmesides-udbydere at skabe et falsk e-mærke-logo, som de frit kan vælge at anvende på deres side. I stedet bør du tilgå e-mærkets egen hjemmeside og søge på den enkelte side i deres database, så du på den måde kan undersøge på egen hånd, om e-mærket er registreret eller ej. En anden løsning er at klikke på e-mærket, som du finder på hjemmesiden, og såfremt du bliver sendt videre til den rigtige certifikathjemmeside, kan du være sikker på, at det ikke er en falsk hjemmeside.

 

Kig efter stavefejl og engelske termer

Har du benyttet dig af de ovenstående råd, kan du også vælge at undersøge hjemmesiden for eventuelle stavefejl og engelske termer. Det forholder sig sådan, at der sjældent er blevet brugt ret lang tid på at designe og lave de falske hjemmesider. Det betyder, at de som regel vil indeholde en lang række stavefejl, og herudover er flere af hjemmesiderne endda oversat via simple værktøjer. Det resulterer i, at hjemmesiderne er præget af en masse sætninger, der ikke giver nogen mening overhovedet. Udover stavefejl og engelske ord bør du også lægge mærke til, om hjemmesiden har en side, der omhandler virksomheden, og om det er muligt at kontakte virksomheden. Herudover bør du også holde øje med, om der er en udførlig beskrivelse af købsbetingelser.

 

En troværdighed hjemmeside har ikke noget at skjule  

Såfremt en hjemmeside er troværdighed, vil den højst sandsynligt ikke have noget at skjule. Det betyder, at den indeholder troværdige og synlige kontaktoplysninger. Er der derimod tale om en falsk hjemmeside, der udelukkende er ude på at snyde dig, vil den indeholde sparsomme kontaktinformationer, eller måske vil den endda ikke indeholde nogen som helst information om hverken kundeservice eller virksomheden i sig selv. Du bør derfor altid være opmærksom på, om hjemmesiden har en kontaktside med telefonnummer og e-mailadresse, som du kan kontakte – og de skal naturligvis være danske.
Køb den bedste udgave af Avast sikkerhedssystem her